SMLUVNÍ  POŽADAVKY  KAPELY

(příloha ke smlouvě o hudební produkci)

1. Za pořadatelskou službu, bezpečnost hudebníků a aparatury odpovídá pořadatel produkce. Pro hladký a bezpečný průběh produkce musí být zajištěna kvalitní pořadatelská služba. Pořadatel odpovídá za majetkové škody na hudební aparatuře vzniklé při provozování hudební produkce dle platných právních předpisů.

2. Pro vystoupení a umístění  aparatury  potřebujeme  pódium  nebo  podobný prostor s   minimální plochou 2 x 4 m oddělený od tanečníků.

3. Bezpečná zásuvka 220 (230) V/10 - 16 A (dle norem).

4. Pro venkovní vystoupení pod širým nebem je nutné kryté pódium s pevnou střešní konstrukcí, které bezpečně ochrání aparaturu před nepřízní počasí. Je vhodné mít předem připravenou tzv. "mokrou variantu" tj. sál v kulturním domě apod.

5. Předpokládaná doba hudební produkce je 6 hodin - doporučeno, max. 8 hodin. Prodloužení je možné po dohodě v průběhu produkce.

6. Prostory otevřené 1 hodinu před a 1 hodinu po produkci.

7. Naši dopravu a přepravu aparatury do místa hudební produkce si zajišťujeme sami - dvěma osobními automobily.

8. Výpomoc pořadatelů při stěhování aparatury uvítáme.

9. Zajištění občerstvení v průběhu produkce pro muzikanty zdarma.

 Naše možnosti:  Co pro Vás máme k dispozici - nutno domluvit telefonicky předem.

2 x bezdrátový mikrofon  (pro moderátora, vyhlašování tomboly)

Můžeme poskytnout nazvučení pro pořadatelské konferování akce či pro další doplňkový program (předtančení, hosty večera apod.) s hudebním doprovodem z našeho přehrávacího zařízení (CD přehrávač s možností přehrát audio CD nebo MP3). Možnost napojení jiného zdroje hudby (discman, notebook, MP3 přehrávač).

Můžeme zajistit odborný technický personál - zvukaře, osvětlovače.

Pro zdokumentování Vaší akce pro Vás můžeme zajistit profesionálního kameramana a profesionálního fotografa.

Zajistíme vhodné prostory pro konání Vaší akce a jejich úpravu v požadovaném stylu.

Zajistíme moderátora, baviče  a doprovodný program: tanečníky pro předtančení, břišní tanečnice, skupinu historického šermu, kouzelníka, doprovodné programy pro děti - Pirátská párty, Bublinková párty, Zmrzlinová párty a další dle Vašich požadavků a přání.

  

                                           ....................................................

                                           Za kapelu INVAZE: Jana Svobodová      

V Třebíči ......................................